Doplnky vchodových dverí

Prístupové systémy DEK

Systém DEK (dotykový elektronický kľúč) je prístupový systém pre kontrolovaný vstup
a výstup z objektu. Jeho výhodou je množstvo funkcií pre potreby kontroly prístupu do
budovy. Využitie je najmä v obytných domoch, ale dajú sa použiť aj pre rodinné domy,
administratívne budovy atď…

Systém DEK

Systém DEK je pre kontrolu jedných dverí. Systém spočíva v odblokovaní elektrického zámku pomocou DEK kľúča (dotykového elektronického kľúča). Operačno-pamäťová jednotka (OPJ) kontroluje prechod cez dvere len jedným smerom (vstup alebo výstup). V ponuke sú dve vyhotovenia OPJ, ktoré sa líšia funkčnými a užívateľskými vlastnosťami systému. Systém DEK je po naprogramovaní OPJ schopný pracovať samostatne bez pripojenia k PC. Systém spĺňa základné požiadavky pre zabezpečenie kontrolovaného vstupu osôb do objektu.

Systém DEK SIEŤ

Systém DEK SIEŤ v sieťovom vyhotovení ktorý kontroluje nielen uzamknutie objektu, ale jeho funkcie dávajú užívateľovi omnoho viac informácií potrebných pre kvalitné zabezpečenie kontroly vstupu. Na výber je viacej typov operačno-pamäťových jednotiek (OPJ), ktoré sa odlišujú funkciami a systémovým zapojením. Evidencia identifikačných DEK kľúčov je presná, ľahko upravovateľná a zároveň chránená pred zneužitím. Inštalované zariadenia a komponenty systému ponúkajú možnosť kompletnej náhrady mechanického uzamykanie vchodových dverí. Systém poskytuje možnosť udeľovania rôznych prístupových práv, čo je výhodné pri vytváraní viacerých bezpečnostných zón a obmedzovaní užívacích práv. Každé z vyhotovení je možné inštalovať ako samostatný funkčný celok. Pri sieťovej verzii je kontrola viacerých dverí decentralizovaná. Každé dvere majú vlastnú operačnú jednotku, takže pri výpadku jednej operačnej jednotky sa blokujú len jedny dvere kontrolované prístupových systémom.

Systém DEK sa skladá:

  • operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
  • dotyková plocha (DP)
  • dotykový elektronický kľúč (DEK) = čip + prívesok (plastový alebo kovový)

Kontakty

Email:
bemaj@bemaj.sk
tel.:
+ 421 2 536 32 847

Vypracovanie cenovej ponuky

Vyplňte formulár a my Vás budeme kontaktovať.

Zadaj dopyt