Údržba okien

Čistenie a údržba plastových a hliníkových okien:

Odstránenie ochranných fólií a nečistôt

Výrobky sú opatrené zo strany exteriéru a interiéru ochrannou fóliou. Tieto fólie chránia výrobky pred poškodením pri výrobe, doprave, manipulácii a montáži. Povinnosťou montážnej skupiny je tieto fólie po zabudovaní výrobku do otvoru odstrániť, pretože neslúžia na ochranu pred poškodením pri murárskych a iných prácach. Zhotoviteľ odporúča odberateľovi pred omietaním prekryť celé okná igelitovými fóliami a maximálne ich ochraňovať počas priebehu ďalších stavebných prác.

Čistenie a ošetrovanie okien

Čistite prosím na Vašich oknách aj sklo a aj rám – zabezpečíte dlhšiu funkčnosť okna. K čisteniu rámu používajte bežné čistiace prostriedky bez rozpúšťadiel a drsných čiastočiek. Na hliníkové okná väčšina organických kyselín (ako octová, jablčná, citrónová, mliečna, vinná i koncentrované) nemá vplyv. Odolné sú tiež vočikoncentrovanej kyseline dusičnej. Negatívne na hliník pôsobí kyselina soľná, siričitá a veľmi silné lúhy, hydroxid draselný, lúh sodný a amoniaková sóda.

Údržba tesnenia

Tesnenia z moderných materiálov podliehajú, ako všetky materiály, prirodzenému
starnutiu. Odporúčame tesnenia na oknách a dverách  natrieť raz, alebo viackrát do roka silikónovým olejom, jelením lojom alebo mastencom. Tesniace profily z PVC, alebo kaučuku by nemali prísť do styku s koncentrovanými čistidlami.

Odvodnenie

Z vonkajšej strany okien sú umiestnené odvodňovacie otvory na vytečenie vniknutej vody preto ich udržiavajte voľné a čisté.

Údržba kovania

Vaše okná sú vybavené celoobvodovým kovaním. Všetky časti kovania sú schopné  funkcie, ak  vykonávate ich pravidelnú údržbu. Pohyblivé časti (viď. obr.) je potrebné dvakrát za rok premazať olejom WD-40.

Kontakty

Email:
bemaj@bemaj.sk
tel.:
+ 421 2 536 32 847

Vypracovanie cenovej ponuky

Vyplňte formulár a my Vás budeme kontaktovať.

Zadaj dopyt